Trang trại Bơ Mỹ Hoàng Gia
Trang trại Bơ Mỹ Hoàng Gia
Giới thiệu
Trang trại Bơ Mỹ Hoàng Gia cung cấp những giống bơ đang được các nước trên thế giới ưa chuộng, tuyệt vời hơn đã trồng khảo nghiệm thành công ở các tỉnh Tây Nguyên và một số giống bơ ngoại nhập chất lượng cao khác đang trong quá trình khảo nghiệm.

Với 2 cơ sở hơn 30 héc-ta tại Gia Lai và Lâm Đồng, chúng tôi mong muốn mang đến cho người nông dân nguồn giống chất lượng tốt, hiệu quả cao, năng suất ổn định. 
TRANG TRẠI BƠ MỸ HOÀNG GIA


TRANG TRẠI BƠ MỸ HOÀNG GIA
Sản phẩm đạt chất lượng rất cao
Tôi đã bất ngờ về chất lượng của các loại giống bơ ở đây. Giống cho sản lượng cao, chất lượng tốt.
Bơ Mỹ Hoàng Gia
Phản hồi của khách hàng